List of Officers


Directors
Representative Director Chairman Masahiro NISHIKAWA
Representative Director President & Chief Executive Officer Yoshitomo FUKUOKA
Senior Managing Director Nobukazu KATAOKA
Managing Director Hideki OGAWA
Board of Director Yoshihiro MARUME Makoto NAITOH
Mitsuhiro IKEMOTO Tadao IWAMOTO
Keiji  YASUISHI Minoru TEISHI
Koso  DEGUCHI
Board of Director(Audit & Supervisory Committee Member) Takeshi YOSHINO Tadashi OSAKO
Jyunichi YAMAMOTO Osamu KURATA

Senior Executive Officer and Operating Officer
Senior Operating Officer Osamu SAITO Akihiko TATSUDAI
Operating Officer Nobumasa SATO Hiroyuki ISHIMORI
Yoshinori MIYAOKA Hayato KUBO
Eiichi BABA Yoshihiro SASAKI
Shuji NISHIDA Yasutaka NAKAMICHI